Over Zorg en U

Hartelijk welkom op de website Zorg en U in gemeente Barneveld en aangrenzende regio's!

Graag vertellen we u iets over de achtergrond, visie en missie.

Zorg en U maakt het mogelijk dat u zelfstandig thuis kunt blijven wonen en leven in uw vertrouwde woonomgeving. Het accent van Zorg en U ligt daarbij op het bevorderen van welzijn en het verhogen van de kwaliteit van leven. Ook wanneer zelfstandig wonen als gevolg van functieverlies door het ouder worden, een moeizame opgave wordt. Zorg en U is er voor mensen die in de breedste zin des woords wat ondersteuning of individuele begeleiding kunnen gebruiken.

Mijn naam is Annemarie Hemmelder, eigenaresse van Zorg en U . Mijn jarenlange werkervaring in het bedrijfsleven, vrijwilligerswerk, het begeleiden van ouderen en de wens om de samenleving en individu verder te helpen, vormt al jaren een drijfveer en zorgt voor een brede oriëntatie en grote maatschappelijke betrokkenheid. Mensen in contact brengen met organisaties en elkaar. Sociale stijging en welbevinden door brede relaties met en tussen mensen en organisaties. Daarom heb ik in 2012 Zorg en U opgericht.

De afgelopen vijf jaar heb ik intensief samen gewerkt en mensen individueel begeleid die een vorm van dementie of Parkinson hebben. Ook heb ik hiervoor diverse gerichte lezingen, seminars, symposia, cursussen en opleidingen gevolgd o.a.;

 • Cursus reminiscentie aan de Universiteit van Amsterdam met bevoegdheid tot geven van deze training/cursus
 • Cursus Mantelzorgondersteuning voor professionals. Dementie.
 • Theater colleges met presentaties van arts en neurobioloog Dick Swaab, neuropsycholoog Erik Scherder en hoogleraar muziekcognitie Henkjan Honing.
 • Cursus mantelzorgondersteuning voor professionals.
 • cursus (Op)nieuw geleerd Oud gedaan 
 • EHBO certificaat
 • Theorie en praktijkcursus reanimatie en AED 
 • EHBO gericht op senioren
 • Repos ontwikkeld door Universiteit Medisch Centrum Rotterdam (Rotterdam Eldery Pain Observation Scale)
 • Training "met de Vork" gevolgd: doelstelling van de training is het leren coachen van individuen door de toepassing van het vorkmodel.
 • Opleiding tot verzorgende gevolgd
 • Diverse Symposia van Anneke van der Plaats
 • Dementie in theater met lezing en workshops door Dr. David en Drs. Sarah Blom
 • etc.

Door de opgedane kennis en werkervaring heb ik gezien dat er hiaten zijn in het huidige aanbod van zorgverleners. Er is een groep  mensen met cognitieve problemen die geen aansluiting hebben bij de bestaande voorzieningen. Daarom heb ik in 2014 ook een kleinschalige dagopvang opgezet. Met hulp en input van klanten, mantelzorgers en samenwerkingspartners is er nu twee dagen per week een kleinschalige societeit/ opvang voor hoger opgeleiden en mensen die brede en maatschappelijke interesses hebben met een vorm van dementie of Parkinson. Er is plaats voor maximaal vijf deelnemers per dagdeel.

In januari 2016 is Yvonne Drost Zorg en U komen versterken. Yvonne heeft het casemanagement dementie voor de Ketenzorg binnen Barneveld mede opgezet. Daarnaast werkt ze als casemanager dementie. 

Deze functie is haar op het lijf geschreven. Samen met de partner en/of mantelzorger regelt ze de zorg rondom de zorgvrager en richt ze deze zodanig in dat degene zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.

Een belangrijk deel van haar werk bestaat uit het ontlasten van de mantelzorger door een zo groot mogelijk netwerk rondom degene met dementie te creeren. Dit kan zijn door het inzetten van dagopvang, thuiszorg of het aanvragen van een indicatie. Haar hart ligt bij het ondersteunen en begeleiden van mensen met dementie. Door ze een weg te wijzen en een vast aanspreekpunt te zijn gedurende het hele proces vanaf opname tot overlijden. 

De missie van Zorg en U is het verlenen van professionele, persoonlijke en kwalitatief hoogwaardige zorgdiensten. 

Waar staan we voor? Zorg en U staat voor tijdige, complete en juiste zorgverlening. Netjes volgens gemaakte afspraken. Ik geloof in de kracht, kennis en capaciteiten van individuele mensen. Mijn doel is om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg. De vraag kan kortstondig of langdurig worden ingezet.

Flexibiliteit staat hierbij voorop. Daarnaast wordt er ingespeeld op de vraag en veranderende wensen van de cliënten. Daardoor kan er maatwerk worden geleverd en blijft de kwaliteit hoog.

U kunt hiernaast vrijblijvend het contactformulier invullen. Of u kunt mailen naar info@zorgenu.nl of bellen op 06-37322922

 

-Dagbesteding ouderen

 

Dagbesteding dementie

 

Dagbesteding gemeente Barneveld

 

Dagbesteding senioren

 

Dagopvang ouderen

 

Dagopvang senioren

 

Dagopvang dementie

 

Dagopvang gemeente Barneveld

 

Dagbesteding Amersfoort

 

Dagopvang Amersfoort

 

Dementerenden

 

-Dagbesteding ouderen

Dagbesteding dementie

Dagbesteding gemeente Barneveld

Dagbesteding senioren

Dagopvang ouderen

Dagopvang senioren

Dagopvang dementie

Dagopvang gemeente Barneveld

Dagbesteding Amersfoort

Dagopvang Amersfoort

Dementerenden