Wij zijn ongelooflijk trots dat Zorg en U door onze cliënten en mantelzorgers al 9 jaar op rij worden beoordeeld met een dikke 9 op alle onderdelen!! "

Zorg en U biedt naast kleinschalige dagopvang voor mensen met dementie ook persoonlijke individuele zorg en begeleiding aan huis.

Dagopvang
Zorg en U is een kleinschalige dagbesteding  c.q. dagopvang waar maximaal 5 deelnemers per dagdeel kunnen deelnemen. De opvang is speciaal ontwikkeld voor breder geinteresseerden door scholing  of levenservaring met een vorm van dementie of Parkinson. Oftewel:  mensen met een vorm van dementie of parkinson, die brede interesse hebben op het gebied van kunstzinnigheid, culturele- en, maatschappelijke onderwerpen.

Doel
Het doel is het positief stimuleren van deelnemers in de huidige levensfase; door het verbreden van het sociale netwerk, het uitwisselen van kennis en ervaring, het trainen van het geheugen en het handhaven van de vaardigheden.
Zorg en U biedt een vertrouwde plek waar deelnemers gesprekken kunnen voeren en waar activiteiten worden georganiseerd die er voor hen toe doen. 

Men brengt de dag op een plezierige manier door op een aangename locatie.

Gericht op
•  mensen met een vorm van dementie en of parkinson
•  die op zoek zijn naar meer diepgang
•  mantelzorgers


Individuele begeleiding

Zorg bij dementie via Zorg en U biedt structuur en zekerheid. Wanneer bij uw partner of dierbare dementie of de ziekte van Alzheimer is geconstateerd gaat u beiden een onzekere periode tegemoet. Zorg en U biedt met zorg bij dementie ondersteuning waarop u kunt rekenen.

Thuis wonen met dementie

Dementie en de ziekte van Alzheimer verlopen in verschillende stadia. In het eerste stadium hebben patiënten vaak last van vergeetachtigheid. Later komt hier vaak last met spreken en schrijven bij. Naarmate de ziekte vordert verliezen patiënten steeds meer de regie over het eigen leven. Zorg en U helpt u door bij dementie structuur en zekerheid te creëren. Het volledige zorgplan is erop gericht om u of uw dierbare zo lang mogelijk thuis te laten wonen met een hoge kwaliteit van leven. Ook bij een zzp 5 indicatie bij dementie kan thuis blijven wonen een mogelijkheid zijn.

Kleine zorgteams met bekende gezichten

Omgaan met nieuwe dingen is een uitdaging voor mensen met dementie. Dementie kan gepaard gaan met stemmingswisselingen, onzekerheid en wantrouwen jegens het onbekende. Dat is een van de redenen dat wij voor u kleine zorgteams samenstellen met ervaren professionele zorgverleners. Dan is er altijd een vertrouwd gezicht en kennen zij uw situatie, uw uitdagingen en moeilijkheden. Zo zijn zij in staat om adequaat, integer en respectvol te handelen.

Structuur en begeleiding is essentieel

Naast het bieden van de noodzakelijke zorg zullen de zorgverleners de tijd nemen om de structuur in het huishouden te continueren. Want waar dit eerst vanzelfsprekend was, kan er bij dementie begeleiding nodig zijn bij het doen van boodschappen, de was of eten koken. Het zorgteam biedt hulp bij die handelingen waar het nodig is. En dat is voor iedereen verschillend. Wij bespreken graag samen welke begeleiding en zorg bij dementie er in uw situatie precies nodig is. Zo organiseren wij onze ondersteuning altijd op maat.

Frequentie zorginzet bij dementie

Geheel afhankelijk van uw wensen is zorg bij dementie in te zetten gedurende een aantal aaneengesloten uren per week. Zo weten u en uw dierbare precies wie er op welke datum en tijd aanwezig zal zijn. De ervaring leert dat de frequentie van de zorginzet hoger wordt naarmate de ziekte vordert. Dat komt omdat er meer hulp nodig is bij een zwaardere indicatie. Had u bijvoorbeeld een WMO beschikking en krijgt u nu een ZZP 5 via de WLZ. Extra zorginzet is natuurlijk mogelijk; wij doen er alles aan om de zorg door dezelfde vertrouwde zorgverleners te laten verlenen.

Ondersteuning van mantelzorgers

Als mantelzorger kunt u veel vragen hebben over hoe om te gaan met uw dierbare met dementie of de ziekte van Alzheimer. Daarom adviseren en begeleiden we ook mantelzorgers. We kunnen u meer vertellen over het ziektebeeld en wat dit voor uw naaste en de omgeving betekent. We geven ook cursussen voor mantelzorgers.

Persoonlijke zorg bij dementie

Zorg en U staat voor persoonlijke ondersteuning op maat. Wij doen er alles aan om te bieden dat past bij uw persoonlijke situatie en uw wensen. Daarom gaan wij graag het gesprek met u aan.
Houdt u van muziek? Tuinieren? Schilderen of tekenen? Zorg bij dementie biedt ruimte voor extra persoonlijke aandacht, warmte en gezelligheid. Samen de krant lezen, muziek luisteren, fotoboeken inkijken en herinneringen ophalen zijn slechts enkele voorbeelden.

Financiering zorg bij dementie

Naast particuliere financiering zijn er verschillende stromen van waaruit zorg bij dementie gefinancierd kan worden. Is de ziekte in een beginnend stadium, dan kunt u aanspraak maken en de mogelijkheden die er zijn binnen uw gemeente bespreken.

Is er een diagnose Alzheimer gesteld? Dan kunt u aanspraak maken op de Wet Langdurige Zorg (WLZ), van waaruit u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) ontvangt. Deze indicatie kunt u in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. Vanuit dit budget kunt u zorg bij dementie via Zorg en U inkopen. Neem contact met ons op voor de tarieven. Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van een PGB? Wij kunnen u begeleiden bij de aanvraag.

 

 

Bij Zorg en U draait het om Zorg én U.

Daarbij spelen leeftijd, achtergrond, cultuur en geloofsovertuiging voor ons geen enkele rol.

 Vraag hier vrijblijvend de Brochure aan of bel voor een persoonlijke afspraak op nummer 06-37322922

 

-Dagbesteding ouderen

 

Dagbesteding dementie

 

Dagbesteding gemeente Barneveld

 

Dagbesteding senioren

 

Dagopvang ouderen

 

Dagopvang senioren

 

Dagopvang dementie

 

Dagopvang gemeente Barneveld

 

Dagbesteding Amersfoort

 

Dagopvang Amersfoort

 

Dementerenden

 

 

-Dagbesteding ouderen

Dagbesteding dementie

Dagbesteding gemeente Barneveld

Dagbesteding senioren

Dagopvang ouderen

Dagopvang senioren

Dagopvang dementie

Dagopvang gemeente Barneveld

Dagbesteding Amersfoort

Dagopvang Amersfoort

Dementerenden

breder geïnteresseerden door scholing of levenservaring, vorm gaan geven.